Huurvoorwaarden/huisregels ’t Beerzerachterhuus

 

1.  Boeken en betalen

1.     Er zijn GEEN boekingskosten.

2.     Boekingsopdracht en boekingsbevestiging:

1.     Na het maken van een reservering krijgt u van ons een bevestiging of de boeking akkoord is.

2.     Door de woning te reserveren en de aanbetaling van 25% te doen gaat u akkoord met de huurvoorwaarden van ’t Beerzerachterhuus.

3.     Betalingen:

1.     Binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling/voorschot van 25% van de huur te zijn gestort op de rekening van D.A. de Bok NL23INGB0798168471.

2.     Het restant van de huur dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

3.     Indien de boeking minder dan 6 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf is, betaalt men het volledige huurbedrag bij de boeking.

4.     De kosten van eindschoonmaak/bedlinnen en toeristenbelasting moeten uiterlijk bij de sleuteloverdracht betaald worden.

5.     Bij niet-tijdige betaling de verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren.

2.  Annuleren

1.     Annulering door huurder

Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt géén gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

 

Indien de huurder om welke reden dan ook de boeking wenst te annuleren, dient de huurder dit altijd per e-mail te bevestigen aan de verhuurder (ook wanneer dit bijvoorbeeld al telefonisch is doorgegeven aan de verhuurder).Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van schriftelijke annulering door de huurder:

  • annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: kosteloos
  • annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huurprijs
  • annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huurprijs
  • annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huurprijs

Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt géén gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

 

2.    Annulering door ‘t Beerzerachterhuus

1.     Indien door omstandigheden ‘t Beerzerachterhuus heeft vastgesteld dat de huur van de woning niet kan doorgaan wordt de huurder hiervan direct in kennis gesteld. De reeds betaalde huur zal worden teruggestort op rekening van de huurder.

3.  Verplichtingen van de huurder

1.     Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

2.     Van 22.00-07.00 uur heerst nachtrust. Gelieve de nachtrust van anderen in deze omgeving te respecteren. Vermijd luide muziek en ander lawaai.

3.     Om misverstanden te voorkomen, meldt de huurder bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade aan de verhuurder. Zodat deze de gelegenheid heeft dit zelf vast te stellen.

4.     Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan de verhuurder. 

5.     Het is de bedoeling om jullie een schone, goed onderhouden woning aan te bieden.
Indien men bij aankomst vaststelt dat dit niet het geval is, er tekortkoming of defecten zijn, is het raadzaam de verhuurder te contacteren zodat deze de gelegenheid heeft om dit zelf te komen vaststellen en de gelegenheid heeft het probleem recht te zetten.

6.     De woning  is rookvrij, er mag dus niet gerookt worden in de woning. Buiten de woning mag gerookt worden, gelieve geen peuken op het terras en op het grasveld achter te laten.

7.     De woning mag niet gebruikt worden, tijdens de totale duur van de gehuurde periode, om studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drankpartijen, of andere soortgelijke evenementen te organiseren.

8.     De huurder brand geen hout in de barbecue en maakt geen vuurtje in de tuin.

9.     De huurder verplaatst geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz.

1.     Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen.

2.     Het is ook is niet vanzelfsprekend voor de eigenaar om deze weer op hun plaats te zetten.

10.Verbruiks- en gebruikskosten

1.     De huur is inclusief verbruikskosten zoals gas/water en licht. We vragen u zuinig om te gaan met energie en de verwarming lager te zetten in de nacht en wanneer u niet aanwezig bent. Ook het sluiten van ramen en deuren terwijl de verwarming aanstaat.

2.     De woning heeft vloerverwarming: dit houdt in dat het wat langer duurt voordat de woning opgewarmd is en afgekoeld. Zet de thermostaat bij afwezigheid en in de nacht niet lager dan 18 graden en niet hoger dan 21,5 graden.

 

11. Aansprakelijkheidsverzekering

1.     De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (familiaire verzekering).

2.     De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de verhuurder.

4.  Verplichtingen van de verhuurder

1.     De verhuurder garandeert dat de woning overeenstemt met de beschrijving en dat ze geschikt is voor daarin vermelde maximum aantal personen.

2.     De verhuurder garandeert bovendien de goede staat van de woning, goed onderhoud, de netheid en de werkingen van de toestellen, en zijn inhoud, de kinderspeeltuigen, het buitenmeubilair.

3.     De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:

1.     Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij de vakantiewoning.

2.     Geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn van bouwactiviteiten in de buurt van uw vakantiewoning.

3.     Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.

5.  Maximum aantal personen

1.     De huisbeschrijving van  de vakantiewoning vermeldt het maximum aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

2.     Een kind jonger dan 2 jaar dat in een campingbedje slaapt mag als extra persoon mee.

3.     Voor extra personen ( tot totaal maximaal 6 personen) wordt er 12,00 euro per persoon bedlinnen gerekend en 1,10 euro toeristenbelasting per persoon per nacht.

4.     Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning logeren heeft dit het volgende als gevolg:

1.     Dient men de woning onmiddellijk verlaten, dit zonder terugvordering van huur of gebruikskosten.

2.     Of volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom en de gebruikskosten per extra persoon.

 

 

6.  Verblijf huisdieren

1.     Huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiewoning.

7.  Soorten gezelschappen

1.     De vakantiewoning is voornamelijk bestemd voor families/gezinnen.

2.     De vakantiewoning wordt niet verhuurd aan (jeugd)groepen.

3.     De vakantiewoning is niet bedoeld voor het organiseren van vrijgezellenfeesten, studentenfeesten, drinkpartijen, sexparty’s e.d.

8.  Uur van aankomst en vertrek

1.     De huurder respecteert de aankomst- en vertrekuren. Het is de bedoeling dat jullie in een nette vakantiewoning aankomen en verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor de schoonmaak tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

2.     Aankomsttijd: de vakantiewoning staat ter jullie beschikking vanaf 16:00 -18.00 uur op de dag van aankomst.

3.     Vertrekuur: uiterlijk 10 uur op de dag van vertrek.

4.     Afwijken van de aankomst en vertrektijden kan alleen in overleg met de verhuurder. Op wisseldagen is het niet mogelijk om eerder aan te komen of later te vertrekken.

9.  Bedlinnen

1.     Bedlinnen en handdoeken huren is verplicht ad. € 12,00 per persoon per verblijf.

2.     Mocht u bedden beslapen zonder bedlinnen, dan kan de verhuurder u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen. Bij het gebruik van slaapzakken dient men ook een onderlaken en kussensloop gebruiken aub.

10.   Het einde van het verblijf – Vertrek

1.    Einde van het verblijf

1.     De gehuurde vakantiewoning dient altijd netjes en opgeruimd te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in:

1.     de woning opruimen,

2.     alles terug op zijn plaats,

3.     vuilnisbakken leegmaken,

4.     aanrecht opruimen,

5.     de vaatwasser leeg achterlaten

6.     de bedden afhalen

2.     Kortom de woning netjes en bezemschoon achterlaten.

3.     De tuin opgeruimd achterlaten, met alles weer op zijn oorspronkelijke plaats van aankomst.

4.      Indien de woning en/of tuin in een zo slechte staat worden achtergelaten dat men niet voldoende tijd heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra schoonmaakuren in rekening te brengen. Dit wordt verrekend met de borg.

5.     Bij verblijf langer dan 3 weken worden er tussentijdse schoonmaakochtenden ingepland, waarbij extra kosten in rekening worden gebracht ad € 55,00 per ochtend. (1x in de 14 dagen)

11.   Huisvuil sorteren

1.     Naast de schuur bij de paardenbak staan drie containers. Voor plastic/blik afval, GFT afval en overig afval. Papier en glas mogen op de vriezer bij de stallen gezet worden.

12.   Waarborgsom

1.     De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborgsom dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

2.     Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard binnen 6 uur na uw aankomst. Deze dient men direct te melden bij de verhuurder.

3.     De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hemzelf/haarzelf, medehuurders of eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.

4.     De controle van de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet berekenen. Opgelet: de woning moet bezemschoon en opgeruimd zijn en vuilnisbakken geleegd. Zie Het einde van het verblijf - schoonmaak

5.     Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom binnen een week na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.

6.     Men doet er goed aan ongelukjes te melden aan de verhuurder, deze worden dan meestal goed afgehandeld.

7.     Indien men wat breekt, is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de verhuurder. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.

8.     Het is raadzaam om bij een ongeluk dit te communiceren met de verhuurder, zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

9.     Gelukkig zijn zo goed als alle gasten goudeerlijk.